• Tiếng Việt
  • English

Các hình thức đã được khen thưởng

Các hình thức đã được khen thưởng

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Cờ thi đua

Số1062/QĐ – UBND ngày 21/04/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai  đạt danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2010

2010

Cờ thi đua

Số 1225/QĐ-TTg ngày 22/07/2011 của Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 của tỉnh Đồng Nai

2012

Cờ thi đua

Số 984/QĐ – UBND ngày 05/04/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai  đạt danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2012

2013

Cờ thi đua

Số 1216/QĐ – UBND ngày 05/05/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai  đạt danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013

2014

Cờ thi đua

Số 524/QĐ – UBND ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai  đạt danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Bằng khen

Số 240/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của  Chủ tịch UBND Tỉnh Bến Tre đã Tích cực ủng hộ vật chất xây dựng đền thờ Liệt sĩ xã Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

2010

Bằng khen

Số 12 QĐ – TĐKT ngày 04/03/2010 của  Liên Minh HTX Việt Nam đạt Xuất sắc trong hai phong trào thi đua: ” Đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX,Liên Hiệp HTX” &”HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo-xây dựng nông thôn mới”

2010

Bằng khen

Số 1044/QĐ-UBND ngày 29/04/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai đạt Xuất sắc trong việc thi công Dự án nâng cấp đường xã An Hòa và cầu An Hòa đảm bảo chất lượng và thông xe đúng theo kế hoạch

2010

Bằng khen

Số 1289 ngày 11/06/2010 của UBND Tỉnh Kiên Giang Đã có thành tích tài trợ kinh phí vào các lĩnh vực thuộc dự án “Bảo tồn và phát triển tại các trọng điểm khu dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang”

2010

Bằng khen

Số 1425/QĐ-UBND ngày 25/06/2010 của Chủ tịch UBND Hậu Giang Đã đóng góp cho quỹ an sinh phúc lợi xã hội tỉnh Hậu Giang

2010

Bằng khen

Số 2692/ QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của UBND Tỉnh Đồng Nai Đạt danh hiệu ” Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Đồng Nai trong 03 năm (2007-2009)

2010

Bằng khen

Số 2730/QĐ-BNN ngày 14/10/2010 của Bộ NN & Phát triển nông thôn Đã có thánh tích xuất sắc trong quá trình chuyển đổi, phát triển kinh tế hợp tác, giai đoạn 2005-2010

2010

Bằng khen

Số 2531 ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang Đã có thành tích tài trợ kinh phí xây dựng đường vào khu căn cứ Tỉnh Ủy, U Minh Thượng

2011

Bằng khen

Số 867/QĐ-UBND ngày 15/04/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã Tích cựu ủng hộ vật chất xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

2011

Bằng khen

Số 1908/QĐ/TTg ngày 27/10/2011 của Thủ tướng chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 – 2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

2011

Bằng khen

Số 3154/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của  UBND tỉnh Đồng Nai Đã thành tích tham gia ủng hộ cho Qũy “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh Đồng Nai

2013

Bằng khen

Số 3190/QĐ – UBND ngày 07/10/2013 của UBND Tỉnh Đồng Nai đạt danh hiệu ” Doanh nghiệp xuất sắc” năm 2013

Bài viết liên quan

Doanh nhân Bùi Thanh Trúc và khát vọng xây dựng cho Đồng Nai một vùng đô thị văn...
18.01.2019 | 07:38
Nằm trong vùng tứ giác kinh tế Đông Nam bộ, là nơi tập trung của hàng chục KCN với lực lượng lao động và chuyên...
Xem thêm